telefon: + 48 91 433 89 78

Współpraca międzynarodowa


Centrum Biznesu, Nauki i Kultury jest pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w Barcelonie. Istniejemy po to, aby promować i wspierać wszelkie działania związane z:

 • współpracą między biznesem, nauką i kulturą w Polsce i w Hiszpanii oraz w innych krajach europejskich,
 • transferem technologii i wymianą naukową,
 • internacjonalizacją przedsiębiorstw oraz uniwersytetów i centrów naukowo-badawczych,
 • komercjalizacją i internacjonalizacją wyników badań,
 • praktykami studenckimi,
 • nauką języków obcych jako kluczowym elementem w procesie internacjonalizacji,
 • propagowaniem przedsiębiorczości, szczególnie wśród ludzi młodych,
 • rozpowszechnianiem pozytywnej postawy wobec różnorodności.
Realizujemy nasze cele przez:
 • udział w europejskich oraz międzynarodowych programach i projektach,
 • organizację szkoleń, warsztatów, webinarów oraz branżowych spotkań z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i kultury,
 • budowanie baz danych firm jak również instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych wspomagających wdrażanie badań naukowych,
 • oraganizację wystaw oraz warsztatów arytstycznych, także dla najmłodszych,
 • prowadzenie kursów językowych (język polski, hiszpański, kataloński, angielski, niemiecki i rosyjski) oraz szkoleń międzykulturowych dla wszystkich grup wiekowych.

Przekraczaj granice z nami!