telefon: + 48 91 433 89 78

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna prowadzona jest przez psychoterapeutów, członków nadzwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego w Krakowie, będących pod trwałą i systematyczną superwizją, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

1. PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jedna sesja trwa 60 min, co najmniej raz w tygodniu.
Techniki i formę psychoterapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, po 2 – 3 wstępnych konsultacjach diagnostycznych.

2. PORADNIA RODZICA /WYCHOWANIA

 • Będę Rodzicem (Dla par, które oczekują dziecka, Dla kobiet w ciąży, Dla przyszłych Ojców)
 • Przedsiębiorczy Samotny/Samodzielny rodzic
 • Jestem rodzicem przedszkolaka i ucznia - trudności wychowawcze
 • Jestem Macochą / Ojczymem
 • Jestem ONKO mamą, tatą
3. PORADNIA MAŁŻEŃSKA
 • Chcemy się pobrać – dla przyszłych małżonków
 • Jak poradzić sobie ze zmianą w związku np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy
 • Jak się nie rozwieść - przetrwać kryzys
 • Jak poradzić sobie ze zdradą/kłamstwem
4. SOCJOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Trwają zapisy do SOBOTNIEJ grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży trwającej w godz. 12:00 – 13:00
Socjoterapia obejmuje indywidualne i grupowe spotkania raz w tygodniu. W razie potrzeby socjoterapeuta kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Oddziaływania terapeutyczne odbywają się w obszarach:
 • Przygotowanie do edukacji przedszkolnej i szkolnej
 • Trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze i czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu
 • Trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją, zaburzenia snu)
 • Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
 • Zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość,)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Myśli i próby samobójcze, samookaleczenia
 • Uzależnienie od komputera/ Internetu, poczucie rutyny i nudy
 • Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp),
5. INTERWENCJA KRYZYSOWA

Rejestracja do godz. 12:00 gwarantuje spotkanie w tym samym dniu.

Na interwencję kryzysową klienci mogą się zgłaszać, jeśli:
 • w ich życiu miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie krytyczne, np.: zdrada, niepełnosprawność
 • stracili bliską osobę - proces żałoby po stracie,
 • padli ofiarą przemocy,
 • nagle utracili pracę,
 • żyją w przewlekłym stresie, są "wypaleni zawodowo",
Dbając o komfort naszych pacjentów rejestracja wizyt odbywa się tylko telefonicznie:      696 46 99 69