telefon: + 48 91 433 89 78

Joanna Budnowska

Wiceprezes

Joanna Budnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie pod patronatem adwokat Alicji Braniewicz oraz adwokata prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym i rodzinnym. Ponadto, zajmuje się również sprawami gospodarczymi oraz karnymi.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w szczególności dotyczące prawa o charakterze rodzinnym, cywilnym i karnym skutkuje jej wysoką efektywnością w rozwiązywaniu problemów swoich Klientów. Jest doskonałym prawnikiem, o którym śmiało można powiedzieć, iż daje swoim Klientom gwarancję rzetelności i pewności prowadzenia na najwyższym poziomie spraw jej powierzonych.

fundacja renesans

Poradnia Psychologii i Przedsiębiorczości

Misją Szczecińskiej Fundacji Renesans z Poradnią Psychologii i Przedsiębiorczości jest udostępnianie narzędzi do skutecznego zbalansowania życia prywatnego i zawodowego dla osób zdecydowanych na kreowanie własnej aktywności.

Łącząc ze sobą przestrzeń prywatną i zawodową, stosujemy metodologię psychoedukacji i terapii wraz z specjalistycznym wsparciem prawnym i finansowym.

Obszary naszej działalności:
• promowanie usług ułatwiających utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym,
• działania pomocowe w trudnych momentach życiowych (rozwód, depresja, niepełnosprawność) oraz w deficytach wychowawczych poprzez poradnię małżeństwa, poradnię wychowania i psychoterapię,
• popularyzowanie dobrych praktyk, wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości oraz wychodzenie z kryzysów poprzez doradztwo prawne i finansowe, warsztaty, szkolenia i coaching,
• wieloaspektowe widzenie potrzeb i problemów odbiorców poprzez interdyscyplinarne rozwiązania obejmujące całą rodzinę, grupę rówieśniczą lub środowisko zawodowe,
• tworzenie i koordynacja projektów dla społeczności lokalnej wobec których oferta służb publicznych jest nieskuteczna i niewystarczająca,
• wspieranie i promowanie rozwoju osobistego z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawowym kapitałem Fundacji jest kadra, jej zaangażowanie, doświadczenie i praktyczne umiejętności zawodowe a zapleczem merytorycznym Fundacji są standardy zawodowe i etyczne.
Współpracujemy i chcemy rozwijać współpracę z różnymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, mediami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, aby pozyskiwać użyteczne informacje, inspiracje, porady oraz wszelkie możliwe wsparcie w zakresie zwiększenia osobistych kompetencji psychospołecznych i biznesowych.

powrót