telefon: + 48 91 433 89 78

Fundacja Renesans

Poradnia Psychologii i Przedsiębiorczości

Misją Szczecińskiej Fundacji Renesans z Poradnią Psychologii i Przedsiębiorczości jest udostępnianie narzędzi do skutecznego zbalansowania życia prywatnego i zawodowego dla osób zdecydowanych na kreowanie własnej aktywności.

Łącząc ze sobą przestrzeń prywatną i zawodową, stosujemy metodologię psychoedukacji i terapii wraz z specjalistycznym wsparciem prawnym i finansowym.

Obszary naszej działalności:

  • promowanie usług ułatwiających utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym,
  • działania pomocowe w trudnych momentach życiowych (rozwód, depresja, niepełnosprawność) oraz w deficytach wychowawczych poprzez poradnię małżeństwa, poradnię wychowania i psychoterapię,
  • popularyzowanie dobrych praktyk, wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości oraz wychodzenie z kryzysów poprzez doradztwo prawne i finansowe, warsztaty, szkolenia i coaching,
  • wieloaspektowe widzenie potrzeb i problemów odbiorców poprzez interdyscyplinarne rozwiązania obejmujące całą rodzinę, grupę rówieśniczą lub środowisko zawodowe,
  • tworzenie i koordynacja projektów dla społeczności lokalnej wobec których oferta służb publicznych jest nieskuteczna i niewystarczająca,
  • wspieranie i promowanie rozwoju osobistego z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podstawowym kapitałem Fundacji jest kadra, jej zaangażowanie, doświadczenie i praktyczne umiejętności zawodowe a zapleczem merytorycznym Fundacji są standardy zawodowe i etyczne.
Współpracujemy i chcemy rozwijać współpracę z różnymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, mediami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, aby pozyskiwać użyteczne informacje, inspiracje, porady oraz wszelkie możliwe wsparcie w zakresie zwiększenia osobistych kompetencji psychospołecznych i biznesowych.

Podstawowym kapitałem Fundacji jest kadra, jej zaangażowanie, doświadczenie i praktyczne umiejętności zawodowe a zapleczem merytorycznym Fundacji są standardy zawodowe i etyczne.
Współpracujemy i chcemy rozwijać współpracę z różnymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, mediami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, aby pozyskiwać użyteczne informacje, inspiracje, porady oraz wszelkie możliwe wsparcie w zakresie zwiększenia osobistych kompetencji psychospołecznych i biznesowych.

Statut

Poradnia Psychologii i Przedsiębiorczości

Statut Fundacji Renesans Poradnia Psychologii i Przedsiębiorczości

pobierz plik PDF