telefon: + 48 91 433 89 78

DORADZTWO PODATKOWE

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

Kancelaria Doradztwa Podatkowego gwarantuje profesjonalne prowadzenie spraw podatkowych swoich Klientów. Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają profesjonalnej interpretacji, w oparciu o bieżąco aktualizowaną wiedzę oraz doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Prawidłowe sporządzenie i złożenie w terminie deklaracji podatkowych, wezwania do urzędów skarbowych, kontrole podatkowe – takie sprawy nie spędzają snu z powiek przedsiębiorcom współpracującym z doradcą podatkowym.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu:
1. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
2. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
3. podatku od towarów i usług (VAT),
4. podatku od spadków i darowizn,
5. podatku akcyzowym,
6. należności celnych,
7. podatku tonażowym,
8. opodatkowania dochodów marynarzy.

Ponadto, Kancelaria Doradztwa Podatkowego zajmuje się:
1. analizą sytuacji podatkowej Klienta, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, w której on funkcjonuje;
2. analizą prawną wybranych problemów podatkowych;
3. sporządzaniem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
4. doradztwem w zakresie optymalizacji podatkowej;
5. reprezentacją podatnika przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi obu instancji.

Świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego usługi z zakresu Outsorcingu obejmują m.in.:
1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2. prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
3. prowadzenie kadr i płac,
4. obsługę BHP,
5. doradztwo finansowo-księgowe.