telefon: + 48 91 433 89 78

Agnieszka Strzelec

Prezeska Fundacji Renesans

Agnieszka Strzelec

Psychoterapeutka, trenerka psychoedukacji, socjoterapeutka, pedagog, socjolog, członkini PTPPD w Krakowie i Klubu Trenerów Biznesu DTI Polska w Warszawie. Współpracuje z Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, Telefonem Zaufania, przedszkolem Arka Noego i Domem Samotnej Matki w Płoni. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Podyplomowo ukończyła 2 letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej.

Fundacja RENESANS

Poradnia Psychologii i Przedsiębiorczości

Misją Szczecińskiej Fundacji Renesans z Poradnią Psychologii i Przedsiębiorczości jest udostępnianie narzędzi do skutecznego zbalansowania życia prywatnego i zawodowego dla osób zdecydowanych na kreowanie własnej aktywności.

Łącząc ze sobą przestrzeń prywatną i zawodową, stosujemy metodologię psychoedukacji i terapii wraz z specjalistycznym wsparciem prawnym i finansowym.

Obszary naszej działalności:
• promowanie usług ułatwiających utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym,
• działania pomocowe w trudnych momentach życiowych (rozwód, depresja, niepełnosprawność) oraz w deficytach wychowawczych poprzez poradnię małżeństwa, poradnię wychowania i psychoterapię,
• popularyzowanie dobrych praktyk, wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości oraz wychodzenie z kryzysów poprzez doradztwo prawne i finansowe, warsztaty, szkolenia i coaching,
• wieloaspektowe widzenie potrzeb i problemów odbiorców poprzez interdyscyplinarne rozwiązania obejmujące całą rodzinę, grupę rówieśniczą lub środowisko zawodowe,
• tworzenie i koordynacja projektów dla społeczności lokalnej wobec których oferta służb publicznych jest nieskuteczna i niewystarczająca,
• wspieranie i promowanie rozwoju osobistego z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawowym kapitałem Fundacji jest kadra, jej zaangażowanie, doświadczenie i praktyczne umiejętności zawodowe a zapleczem merytorycznym Fundacji są standardy zawodowe i etyczne.
Współpracujemy i chcemy rozwijać współpracę z różnymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, mediami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, aby pozyskiwać użyteczne informacje, inspiracje, porady oraz wszelkie możliwe wsparcie w zakresie zwiększenia osobistych kompetencji psychospołecznych i biznesowych.

powrót